Συνεχίστηκε για άλλο ένα μήνα η πτώση των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2% τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2016. Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση διαμορφώθηκε στα 1162 ευρώ/μήνα, ενώ ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ανήλθε μόλις στα 392 ευρώ μικτά/μήνα. Με σύμβαση μερικής απασχόλησης αμείβονται 601.869 μισθωτοί ή το 28,9% του συνόλου των εργαζομένων.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τη μισθωτή απασχόληση τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015: