Του Δημήτρη Κατσαγάνη
 
Σοβαρές ενστάσεις, στη μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδας διατυπώνει η βορειο- ιρλανδέζικη  εταιρεία συμβούλων ονόματι  NICO, η οποία  έχει αναλάβει μετά από αίτημα του Υπ. Εργασίας (αλλά και την έγκριση της Κομισιόν)   την τεχνική στήριξη του Ενιαίου  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.