Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Βοήθεια από εξειδικευμένους συμβούλους

Ειδικευμένοι σύμβουλοι του ΟΑΕΔ βοηθούν ανέργους, αλλά και νέους/ες να προσανατολιστούν στο επάγγελμα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα που τους ταιριάζει, αφού συνθέσουν το επαγγελματικό του προφίλ με βάση τις ικανότητες και δεξιότητές του.
Του προσφέρουν πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας. Τον βοηθούν να ενταχθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και προγράμματα νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Διεξάγεται στα Κέντρα Προώθησης του ΟΑΕΔ σε καθημερινές 5ωρες συναντήσεις που ολοκληρώνονται σε 40 ώρες.
Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία είδη υπηρεσιών, από τις οποίες μπορεί κανείς να λάβει ουσιαστική βοήθεια, σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό (Ε.Π.).
*Τα Κέντρα Ε.Π. και Πληροφόρησης, που είναι και οι πιο εξελιγμένες μονάδες. Τέτοια κέντρα υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
*Τα γραφεία Ε.Π., που αντιστοιχούν σε επίπεδο περιφέρειας.
*Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης, στις οποίες παρέχεται προσανατολισμός σε τοπικό επίπεδο, όπως και τα νέα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης όπου παρέχεται εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική, καθώς και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Οι Υπηρεσίες Ε.Π. του ΟΑΕΔ είναι στελεχωμένες με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που περιλαμβάνει ψυχολόγους, συμβούλους Ε.Π. και επιμελητές Ε.Π., και έχουν στόχο να βοηθήσουν τον πολίτη να κάνει τη σωστή επαγγελματική επιλογή με τους εξής διαφορετικούς τρόπους:
*Τον ατομικό Ε.Π., που απευθύνεται κυρίως στους νέους ηλικίας 14-18 ετών και τους καλεί να επισκεφθούν με δική τους πρωτοβουλία τις υπηρεσίες. Ειδικευμένοι σύμβουλοι θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τις ικανότητες και την κλίση τους, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν τον κόσμο της εργασίας. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στους ενήλικες άνεργους, που επιθυμούν να επαναπροσανατολιστούν, δηλαδή να επιλέξουν εκ νέου ένα επάγγελμα.
*Τον Ενεργό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που είναι ένας ακόμα τρόπος για να γνωρίσει ο ΟΑΕΔ τον επαγγελματικό προσανατολισμό στους νέους και ιδιαίτερα σε κείνους που αφήνουν το σχολείο μετά την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται μία φορά το χρόνο σε νέους ηλικία από 15 έως 18 χρόνων και έχει σκοπό να τους δώσει μια σύντομη πληροφόρηση πάνω σε ομάδες επαγγελμάτων ώστε να διαλέξουν το επάγγελμά τους, ξέροντας ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απόφασης.
Ο ΟΑΕΔ διαθέτει τρία Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πληροφόρησης νέων (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο). Οι διευθύνσεις είναι:
1 Πρότυπο Κέντρο Ε.Π., Πειραιώς 52 10436 Αθήνα, τηλ.: 210-52.47.479.
2 Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας, Πρότυπο Κέντρο Ε.Π., Δωδεκανήσου 10Α 11282, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310- 537.027.
3 Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης, Πρότυπο Τμήμα Ε.Π., πλ. Αγ. Αικατερίνης 1854/71.110, Ηράκλειο: τηλ. 2810- 281.639.
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=202098