Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Πάγωσε η Φλώρινα... η ανεργία όμως όχι!!!

 
Έπεσαν Τα πρώτα χιόνια στη Φλώρινα!!! Την φωτογραφία μας έστειλε ο καλός συνάδελφος Γιάννης Ραγκούσης απο τον ΟΑΕΔ Φλώρινας

Σύνδεση με Κάιρο ...

Αύξηση ανεργίας στην Αίγυπτο ...του ανταποκριτή μας Γιώργου Χριστοφίδη
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο 2013, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 13,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται στην γενική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των εργαζομένων την ανωτέρω περίοδο ανήλθε σε 23,6 εκ. σε συνολικό εργατικό δυναμικό 27,2 εκ.  Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 30.000, φθάνοντας του 3,6 εκ. ανέργους. Ηανεργία των ανδρών ανέρχεται σε9,9% ενώ των γυναικών σε 25,1%.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            Συναδέλφισσες/οι                                                                            27  Νοεμβρίου 2013
Η περίοδος που διανύουμε συνοδεύεται από τις πιο κρίσιμες και σκληρές καταστάσεις που βιώνουμε ως υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί στην υπηρεσία. Τα εισοδήματα οδηγούνται σε φτωχοποίηση. Οι εργασιακές σχέσεις αποσαθρώνονται. Ο δημόσιος πλούτος εκποιείται. Οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βιώνουν την ανασφάλεια , την υποβάθμιση της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και τον εμπαιγμό της κινητικότητας.