Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Προσλήψεις ογδόντα ένα (81) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΛΑΣ


Προσλήψεις συνολικά ογδόντα ένα (81) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με διάρκεια σύμβασης έως την 30-6-2011. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 27 Ψυχολόγοι, 27 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 27 Μεταφραστές - Διερμηνείς (για τις γλώσσες Αραβική, Φαρσί, Παστού και Ουρντού).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/182-στ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα: 2ο, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106922318, 210-6977298.