Η ETUC, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Ενώσεων καλεί την Κομισιόν να βελτιώσει σημαντικά την εγγύηση για τους νέους μετά από νέους υπολογισμούς της που δείχνουν ότι η ανεργία των νέων θα διπλασιαστεί σχεδόν φέτος