Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Πάγωμα μισθών στο Δημόσιο μέχρι το 2018 φέρνει το νέο Μεσοπρόθεσμο.  
Σήμερα ή αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015 -2018 το οποίο προβλέπει σημαντική μείωση των δαπανών στο Δημόσιο, εισάγοντας ανώτατα όρια εξόδων σε Γενική και Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ προβλέπει παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας και κυρίως στο ασφαλιστικό σύστημα.

Παράταση για την εφαρμογή του Νόμου περί αξιολόγησης

Παράταση για την εφαρμογή του Νόμου περί αξιολόγησης δόθηκε από το  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Διοίκησης για όλο το Δημόσιο.