Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι,
Στις 7 Ιουλίου, στην Αθήνα, πραγματοποιήσαμε το 28ο Τακτικό, Απολογιστικό Συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας.