Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ομοσπονδία Υπάλληλων ΟΑΕΔ  (Ο.Υ. - ΟΑΕΔ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε-ΙΚΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Εργαζομένων Ασφαλιστικών Ταμείων  (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π)
Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ (Π.Ο.E. – ΕΟΠΥΥ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΕ (ΠΣΕ ΟΑΕΕ)


Αθήνα  5  Σεπτεμβρίου  2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η