Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Αύξηση στις δολοφονίες των συνδικαλιστών!

Απότομη αύξηση παρουσίασε ο δείκτης των δολοφονιών συνδικαλιστών και μαχητών για τα δικαιώματα εργαζομένων το 2009, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων (International Confederation of Trade Unions, ITUC).Η έκθεση, η δημοσίευση της οποίας συμπίπτει με την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) του ΟΗΕ στη Γενεύη, αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες καταστέλλουν συνδικάτα και οι εργοδότες εντείνουν τον εκφοβισμό, τις διώξεις συνδικαλιστών και πρακτικές εναντίον συνδικάτων, κ.λπ.«Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα εξακολουθούν να παραβιάζονται, σε πολλές περιπτώσεις με πλήρη ατιμωρησία και η καταστολή των συνδικαλιστών συνεχίζεται, ενώ οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά», αναφέρει.Η οργάνωση, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι 101 συνδικαλιστές δολοφονήθηκαν σε 11 χώρες το 2009, κυρίως στη Λατινική Αμερική, αλλά και την Ασία, Αφρική, έναντι 76 το 2008.(Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης: http://survey.ituc-csi.org)