Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων


Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», μέσω του οποίου επιδοτούνται υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

ΑΡΘΡΟ 67Το εδάφιο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν.3896/2010(ΦΕΚ 207/Α/8-12-10) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Οι πόροι της Εταιρείας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.» προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Aριστερής Πρωτοβουλίας ΠΑΣΟΚΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                 Αθήνα 8 Απριλίου

Δεν αλλάζουμε και βουλιάζουμε
Εδώ και πολλούς μήνες προειδοποιήσαμε για...
το αδιέξοδο στο οποίο μας οδηγεί η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Επισημάναμε επανειλημμένα τις αρνητικές προοπτικές για το μέλλον της χώρας, που διαμορφώνουν οι επιλογές του οικονομικού επιτελείου.