Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Γραφείο εύρεσης εργασίας από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης!!!

Ένα Γραφείο Εύρεσης Εργασίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου Ειρηναίου στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με σκοπό να... βοηθήσει τους άνεργους.

ΑΝΕΡΓΙΑ Ή ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ;[…]Αυτή (η  εργασία) μειώνεται ποσοτικά σε μικροσκοπικές διαστάσεις και ποιοτικά, σε ένα ρόλο βέβαια αναγκαίο, αλλά υποδεέστερο σε σχέση με την επιστημονική δραστηριότητα γενικά, την τεχνολογική εφαρμογή των φυσικών επιστημών και την παραγωγική δύναμη που προκύπτει από την κοινωνική οργάνωση της παραγωγής  […] (Μαρξ,  Fondements, τόμος 2)
[…]Παράλληλα με την αύξηση του καθαρού προϊόντος, το ιδανικό της καπιταλιστικής παραγωγής είναι να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των ατόμων που ζουν από το μισθό και να αυξήσει όσο το δυνατό περισσότερο τον αριθμό αυτών που ζουν από το καθαρό προϊόν […] (Μαρξ,  αδημοσίευτο Κεφ.).