Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ

Σύμφωνα με το νέο Νόμο της Κυβέρνησης για της διάσωση της οικονομίας θα προκύψει μείωση του εισοδήματος και για τους εργαζόμενους στον Ο.Α.Ε.Δ. ως εξής :
12% Στα πάσης φύσεως επιδόματα, Δηλαδή:

12% στα έξοδα κίνησης δηλαδή στα 300 Ευρώ μείωση 36 Ευρώ

12% στο επ. πρ. διαφ. δηλαδή στα 176 Ευρώ μείωση 21, 12 Ευρώ

12 % στους ελέγχους δηλαδή στα 380 Ευρώ μείωση45,60 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ: 102,72

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
: 20 ώρες μείωση υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή μείωση από 50 έως 150 ευρώ ανάλογα με το Μ.Κ. στο οποίο ανήκει ο καθένας.
Έχουμε δηλαδή αθροιστικά μια μείωση σε μηνιαία βάση από 152 έως 252 Ευρώ, το οποίο σημαίνει ετησίως από 1934 έως 2474 Ευρώ.
ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: Στις παραπάνω μηνιαίες μειώσεις έρχονται να προστεθούν και οι μειώσεις σε δώρα και επιδόματα αδείας (30% στο δώρο Πάσχα, 30% στο επίδομα αδείας και 30% στο δώρο Χριστουγέννων), τα οποία βγαίνουν πάλι αναλόγως του Μ.Κ. στο οποίο ανήκουμε.
ΚΑΙ ΜΙΑ, ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΓΝΩΣΤΗ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: Οι περικοπές για τα έξοδα κίνησης και το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα ισχύσουν από 1/1/2010, άρα θα εισπραχθούν αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2Χ102,72=205,44 Ευρώ, τα οποία θα κρατηθούν σε 2 δόσεις από τους επόμενους μισθούς εφάπαξ.
Η μείωση των υπερωριών θα ισχύσει από την 1/3/2010.

Αναλυτικότερα, τα νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας θα ισχύουν ως εξής:
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010. (Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα)
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 5 και 6 αρχίζει από 1.3.2010. -Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών, -Έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα -Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 12 έως και 17 αρχίζει από 4.3.2010 με εξαίρεση την περίπτωση κα) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 2.5.2010. -Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. -Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού -Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων -Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης -Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας
4. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. -Τρόπος τιμολόγησης φαρμάκων -Προγράμματα απασχόλησης ανέργων -Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013 -Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010 -Δαπάνες μετακινήσεων -Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις -Εισοδηματική πολιτική έτους 2010 -Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ –ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

Διαβάστε το ψηφισθέν νομοσχέδιο: http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/1390/P-EPOIKON-pap.qxp.pdf