Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Πρώτη Μαΐου....

Ο δήμιος του Δημοσίου.Δημόσιο τομέα κατά 40% λιγότερο προβλέπουν τα νέα οργανογράμματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεσπίζονται επίσης όριο στον αριθμό των εργαζομένων, η εκ περιτροπής εργασία, μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, σύνδεση του μισθού με την απόδοση και φυσικά… απολύσεις