Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Έντονο κτηριακό πρόβλημα αντιμετωπίζει το ΚΠΑ Μενιδίου

Έντονο κτηριακό πρόβλημα αντιμετωπίζει το ΚΠΑ Μενιδίου. Το ζήτημα έχει επισημανθεί επανειλημμένως από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Η Π.Ε.Υ. ενημέρωσε τη Διοίκηση. Η λύση, ωστόσο, πρέπει να δοθεί άμεσα, μιας και οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγιεινής και ασφάλειας. Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Τ.Υ. Καισαριανής. Εκεί, ωστόσο, αναζητείται ήδη κτήριο για δημιουργία ΚΠΑ2.