Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Πώς μαγειρεύουν το «οutsourcing» στο δημόσιο

Το νέο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, τόσο για την εξοικονόμηση πόρων όσο και για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αρκεί ο μετασχηματισμός να περιλαμβάνει τη στρατηγική διαχείρισης αλλαγής, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν κοινωνοί του εγχειρήματος.

Ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Από μέρα σε μέρα, αφού πρώτα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση από τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση-προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για 12.000 προσλήψεις ανέργων στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας 25 έως και 66 ετών, με επιδότηση μισθού ως τα 450 ευρώ τον μήνα.

Στο στόχαστρο τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τις 7.000 απολύσεις στο Δημόσιο

Τα ΝΠΙΔ μπαίνουν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να αποτελέσουν μία από τις βασικές δεξαμενές για τις 7.000 απολύσεις στο δημόσιο, που σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν έως το τέλος του χρόνου.

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο

Με βασικά στοιχεία την κατάργηση της μοριοδότησης των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων -πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.,- την ενεργοποίηση γραπτών και «δομημένων συνεντεύξεων», καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ, κατατέθηκε από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί από το Α' Θερινό Τμήμα, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις».