Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Αποτελέσματα εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ου ΟΑΕΔ

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΟΑΕΔ.
Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΠΑΣΚ ΜΕ 579 ψηφοδέλτια
Ακολουθεί η ΔΑΚΕ με 280
Τρίτη η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα με 107 και τελευταία η Ενωτική Πρωτοβουλία με 54.
Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στα Υ.Σ. εκλέγονται από την ΠΑΣΚ ο συνάδελφος Καραμπέρης Δημήτριος και από την ΔΑΚΕ ο συνάδελφος Κανελλίδης Δημήτριος.
Οι λοιπές παρατάξεις δεν εκλέγουν εκπρόσωπο.
Ευχόμαστε στους νεοεκλεγέντες συναδέλφους καλή επιτυχία στο έργο τους και να εκπροσωπούν πάντα και με πάθος τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την προετοιμασία και τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών ετών 2010-2011, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Περισσότερεςπληροφορίες: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Announcement_200_ELSTAT_0.pdf