Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΥ ΟΑΕΔ

Συγκροτήθηκε σήμερα  σε σώμα το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ως εξής:


Πρόεδρος: Μακράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Λάτση Χάιντη

Γενικός Γραμματέας: Θεολόγου Φωτεινή 

Ταμίας: Βέττας Χαρίσης 

Μέλη Δ.Σ.

Προϊόν ελληνικό 2013 – Δύναμη ανάπτυξης και εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

• Ποιο είναι το κριτήριο που προσδιορίζει την ελληνικότητα ενός προϊόντος;
 • Ποια είναι η πραγματική σημασία του ελληνικού προϊόντος για την ελληνική οικονομία;
 • Ποια είναι η συνεισφορά των διεθνών brands που παράγουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας ελληνικούς παραγωγικούς συντελεστές;

Η εγκύκλιος για το επίδομα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
 Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων
Αθήνα, 23.02.2013
Aρ.Πρωτ.: Φ.80000/2685/59

ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του N. 3986/2011 (Α΄ 152).