Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Προγράμματα επιμόρφωσης για στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Την υλοποίηση 782 πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, προχωρά το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης για την επιμορφωτική περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2014.

2809 προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο εντός Φεβρουαρίου 2014

 Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθούν οι προκηρύξεις για 2.809 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων σε δημόσιους φορείς επτά υπουργείων όπως το Λιμενικό το Μετρό αλλά και προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία και κάλυψη θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης όπου θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας

«Εξτρα» αμοιβή... 20 ευρώ για κάθε έλεγχο επιχείρησης

Αποζημίωση... 20 ευρώ για κάθε έλεγχο επιχείρησης (και μέχρι πέντε ελέγχους τον μήνα, δηλαδή «έξτρα» αμοιβή έως 100 ευρώ τον μήνα) θα λαμβάνει ο επιθεωρητής εργασίας - ελεγκτής της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Ιατρός Εργασίας: Υποχρέωση του Εργοδότη- δικαίωμα του εργαζόμενου

Μια επίσκεψη στα ΚΠΑ θα ήταν ωφέλιμη για τους υπαλλήλους του Οργανισμού.

ΝΟΜΟΣ 3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84/02.6.2010)
Άρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 15
Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Είσοδος μελών ΠΕΥ ΟΑΕΔ στο ΣΕΠΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκδοση κάρτας εισόδου μελών μας στο Σ.Ε.Π.Α.

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, πως μετά από προσπάθειες του Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.,  επετεύχθη συμφωνία  με τη Διοίκηση του Σ.Ε.Π.Α. (Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας-τ.Κέντρο Ανεφοδιασμού ΜονάδωνΠολεμικής Αεροπορίας), με σκοπό την διευκόλυνση των μελών μας για οικονομικότερες αγορές.