Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Γίνε, από άνεργος, επιχειρηματίας με επιδότηση 10.000 ευρώ

Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία ονομάζεται το νέο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών. Η επιδότηση είναι 10.000 ευρώ ανά άνεργο. 

Σκοπός του Προγράμματος σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα. 

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.Συναδέλφισσες/οι,
                                                                                                                              09 Ιανουαρίου 2014
            Ευχόμαστε στον κάθε ένα χωριστά και την οικογένεια του υγεία, χαρά  και προκοπή για το νέο έτος.
            Η παράταξη μας με συνεχείς ανακοινώσεις της εκφράζει θέσεις , απόψεις και ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική είτε αυτή εκφράζεται από το Υπουργείο Εργασίας είτε από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Παράλληλα ασκούμε κριτική και στο Προεδρείο της Ο.Ε.Λ. από τη θέση που μας έταξαν οι συνάδελφοι με την ψήφο τους , όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν τον κλάδο. Κατ αρχήν δηλώνουμε ότι οι ανακοινώσεις μας συντάσσονται με ευθύνη των μελών του Δ.Σ. που εκπροσωπούν την παράταξη στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Λ..