Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΕΛΣΤΑΤ: Κάθε μέρα 182 νέοι άνεργοι από τον κλάδο της μεταποιητικής Βιομηχανίας   Ενώ την περίοδο ανάμεσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 και στο ίδιο τρίμηνο του 2010 κάθε μέρα έχαναν τη δουλειά τους από τις βιομηχανίες της χώρας, κατά μέσον όρο, 76 άτομα, καθώς η μέση μηνιαία μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στον τομέα ήταν περίπου 2.300 άτομα, η επιδείνωση της κρίσης ώθησε σε πολύ πιο δραματικά επίπεδα την καταστροφή θέσεων εργασίας στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία.

    Συνολικά, κατά το 2010 έχαναν τη δουλειά τους από τις βιομηχανίες της χώρας, κατά μέσον όρο, 125 άτομα τη μέρα ή 3.740 το μήνα. Ακόμη χειρότερα, το τελευταίο τρίμηνο του 2010 οι απασχολούμενοι στον τομέα μειώνονταν με ρυθμό 182 τη μέρα ή 5.460 το μήνα. Ηταν σαν να κλείνει καθημερινά ένα μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα εργοστάσιο, που απασχολούσε 182 εργαζομένους...

    Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 ως τα τέλη του 2010, δηλαδή από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, την οποία διαδέχθηκε η δημοσιονομική κρίση, οι απασχολούμενοι στον τομέα μειώθηκαν από τα 538.800 άτομα σε 448.800 άτομα. Οι θέσεις εργασίας στην ελληνική μεταποίηση που χάθηκαν, ανήλθαν σε 90.000. Μειώθηκαν στο διάστημα αυτό κατά 16,7%.

    Ειδικότερα τον χρόνο που πέρασε οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 494.300 άτομα σε 448.800 άτομα, δηλαδή κατά 9,2%. Χάθηκαν, έτσι, μέσα στο 2010, 45.500 θέσεις εργασίας. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι θέσεις εργασίας στον τομέα ήταν λιγότερες από εκείνες του προηγούμενου τριμήνου κατά 16.400. Η κρίση που βιώνει ο τομέας αυτός μεταφράζεται σε απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

    Από το τέταρτο τρίμηνο του 2009 ως το ίδιο τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα, ανά κλάδο, μειώθηκε :

    * Κατά 6.014 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, η οποία από 30.126 άτομα περιορίστηκε στα 24.112 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20% (-6,6% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 5.409 στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία από 116.753 άτομα περιορίστηκε στα 111.344 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4,6% (-3% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 1.094 στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, η οποία από 9.172 άτομα περιορίστηκε στα 8.078 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 11,9% (-5,9% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 1.172 στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης, η οποία από 6.210 άτομα περιορίστηκε στα 5.038 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 18,9% (-4,3% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 6.288 στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, η οποία από 29.852 άτομα περιορίστηκε στα 23.564 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,1% (-8,4% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 1.218 στη βιομηχανία χημικών προϊόντων, η οποία από 11.030 άτομα περιορίστηκε στα 9.812 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 11% (-6,2% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 577 στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, η οποία από 10.707 άτομα περιορίστηκε στα 10.130 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 5,4%.

    * Κατά 1.270 στη βιομηχανία καπνού, η οποία από 3.882 άτομα περιορίστηκε στα 2.612 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 32,7% (-7,2% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 10.400 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, η οποία από 36.640 άτομα περιορίστηκε στα 26.240 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,4% (-12,1% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 2.525 στη βιομηχανία χάρτου, η οποία από 10.368 άτομα περιορίστηκε στα 7.843 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 24,4%.

    * Κατά 1.832 στη βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, η οποία από 7.922 άτομα περιορίστηκε στα 6.090 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 23,1% (-9,3% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 4.198 στη βιομηχανία ξύλου, η οποία από 26.032 άτομα περιορίστηκε στα 21.834 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 16,1% (-3,2% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 754 στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία από 2.845 άτομα περιορίστηκε στα 2.091 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 26,5% (-22,6% το τελευταίο τρίμηνο).

    * Κατά 5.524 στη βιομηχανία επίπλων, η οποία από 35.180 άτομα περιορίστηκε στα 29.656 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,7%.

    * Κατά 1.896 στη βιομηχανία λοιπών μεταποιημένων προϊόντων, η οποία από 14.131 άτομα περιορίστηκε στα 12.235 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 13,4%.

    * Κατά 809 στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών, η οποία από 11.894 άτομα περιορίστηκε στα 11.085 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 6,8%.

    * Κατά 171 στη βιομηχανία φαρμάκων, η οποία από 15.467 άτομα περιορίστηκε στα 15.296 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1,1%.

    * Κατά 138 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων, η οποία από 50.387 άτομα περιορίστηκε στα 50.249 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 0,3%.

    Αντιθέτως, σταθερότητα ή και άνοδο παρουσίασαν, κυρίως για συγκυριακούς λόγους και λόγω της έξαρσης του φαινομένου της προσωρινής απασχόλησης, οι απασχολούμενοι στους κλάδους των πλαστικών, των βασικών μετάλλων, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των μηχανών, των ποτών και των ηλεκτρονικών και οπτικών ειδών.

    Οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση μειώθηκαν ανάμεσα στα τελευταία τρίμηνα του 2009 και του 2010 από το 11% στο 10,4% του συνόλου των απασχολουμένων στη χώρα.

    Την ίδια περίοδο αυξήθηκε με ρυθμό ταχύτερο του μέσου όρου το ποσοστό των βιομηχανικών ανέργων, αυτών δηλαδή που η τελευταία τους εργασία ήταν στη βιομηχανία, στο σύνολο των ανέργων. Επί συνόλου 712.065 ανέργων στη χώρα το τελευταίο τρίμηνο του 2010, οι 77.505, δηλαδή το 10,9%, είχαν απολυθεί από επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, καθώς οι προερχόμενοι από τη βιομηχανία άνεργοι αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 24.285 άτομα ή κατά 45,6% σε ποσοστό, έναντι 38,4% αύξησης του συνόλου των ανέργων.

    Ετσι, ανήλθαν, μεταξύ άλλων, σε 18.115 άτομα οι άνεργοι από τη βιομηχανία τροφίμων (+46%), 1.580 από την ποτοποιία (+49,3%), 1.648 από τις καπνικές εταιρείες (+501,5%), 2.881 από τις βιομηχανίες ξυλείας (+92,1%), 1.880 από τις χημικές βιομηχανίες (+68,2%), 1.847 από τις φαρμακοβιομηχανίες (+165%), 1.637 από τις εταιρείες πλαστικών (+44,1%), 4.284 από τις εταιρείες μη μεταλλικών ορυκτών (+61,1%), 2.265 από τις επιχειρήσεις βασικών μετάλλων (+73,6%), 6.747 από τις βιομηχανίες μεταλλικών ειδών (+52,2%), 3.907 από τις εταιρείες λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+72,4%) και 6.209 από τις εταιρείες επίπλων (+117%).

    Χ.Κ.

    

Βουλή: "Το πολιτικό σύστημα δίνει τις τελευταίες του εξετάσεις", τόνισε, αναφερόμενος στις δυσμενείς εξελίξεις του Ασφαλιστικού, ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κουτρουμάνης


   «Το πολιτικό μας σύστημα δίνει τις τελευταίε του εξετάσεις. Οι γενιές της μεταπολίτευσης μεγάλωσαν με τα πρότυπα του φοροφυγά, του φοροκλέφτη, του αεριτζή. Ο συνεπής ήταν το κορόιδο. Αυτό πρέπει να αλλάξει». Με την φράση αυτή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ασφαλιστικό σύστημα.

    Ενημερώνοντας μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την Παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας σε σχέση με την ανεργία και τις επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, ο κ. Κουτρουμάνης έδωσε έμφαση σε νέες αντιλήψεις και νέες λύσεις που πρέπει, όπως είπε, να επικρατήσουν για να αντέξει, στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις της νέας εποχής και να γίνει βιώσιμο.

    «Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα την οποία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι ανάγκη να βάλουμε επί τάπητος το ασφαλιστικό και να βρούμε λύσεις σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε εμφαντικά: «Αν δεν περιοριστούν οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες με σωστό τρόπο όσο και αν προσπαθήσεις να μαζέψεις το σύστημα, θα είναι ανώφελο. Φτάσαμε στο 2010 για να καταφέρουμε να τις μειώσουμε μόλις κατά 10%».

    Έμφαση όμως έδωσε ο κ. Κουτρουμάνης και στη ρύθμιση που προβλέπει καταβολή του 20% των οφειλομένων συγχρόνως με την χορήγηση των τρεχουσών εισφορών, τονίζοντας ότι «θεωρήθηκε απαραίτητη πριν εφαρμοστούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης».

    Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης προειδοποίησε ότι «θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης χωρίς να αποκλείσομε και κλείσιμο επιχειρήσεων, αν δεν φανούν συνεπείς».

    «Κατανοούμε τη δυσκολία της εποχής, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε συμπεριφορές επιχειρήσεων να μη καταβάλουν εισφορές ασφαλιστικές για 10 και 20 χρόνια», πρόσθεσε.

    Ακόμα, αναφερόμενος στα αποθεματικά των ταμείων, υποστήριξε ότι «μόνο με την σωστή αξιοποίηση της περιουσίας τους μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά το ασφαλιστικό σύστημα».

    Ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ Σάββας Ρομπόλης έκανε δυσοίωνες προβλέψεις για την ανεργία. Όπως ανέφερε η επίσημη ανεργία από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΟΑΕΔ έφτασε το 2010 στο 15%, που αντιστοιχεί περίπου σε 730.000 άνεργους και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το 2012 στο 20-22%, δηλαδή θα ξεπεράσει το 1.200.000 άνέργους. «Θα περάσει το 2020 για να φτάσουμε στα επίπεδα ανεργίας του 2008», πρόσθεσε.

    «Με τις υφιστάμενες πολιτικές απασχόλησης δεν έχουμε απόδοση σε αυτό που επιδιώκουμε, δηλαδή την μείωση της ανεργίας», ανέφερε κ. Ρομπόλης και πρόσθεσε: «Μελέτη του Αστεροσκοπείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την πράσινη οικονομία δίνει ένα περιορισμένο αριθμό, νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που δεν ξεπερνά τις 97.600".

    Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, επεσήμανε την ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής χορήγησης επιδομάτων ανεργίας ενώ τόνισε ότι μέσα από τα διάφορα προγράμματα του Οργανισμού υπολογίζεται ότι έχουν δεσμευτεί 300.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα διατηρηθούν για 18 μήνες. «Προσπαθούμε να στήσουμε ένα τείχος άμυνας στην αύξηση της ανεργίας, όπως κίνητρα σε επιχειρήσεις σε ότι αφορά ασφαλιστικές εισφορές ώστε να έχουν ασφαλισμένο όλο το προσωπικό τους», πρόσθεσε ο κ Κικίλιας, σημειώνοντας ότι σημαντική επίπτωση στην ασφάλιση έχει η εισφοροδιαφυγή.

    Τέλος, η υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος Δάφνη Νικολίτσα στάθηκε ιδιαίτερα στο «φαινόμενο της μερικής απασχόλησης, δηλαδή των λιγότερων από 30 ώρες εργασίας την εβδομάδα, που έχει αυξητική τάση ιδιαίτερα στις γυναίκες».

    Νατάσα Θωμά

   

   

   απε

Διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ

  
   Τη διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ, που είναι έως 30 % φθηνότερο από το οικιακό, εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

    Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ, προβλέπεται αύξηση έως και 40 % του ορίου κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων καθώς και αύξηση του εισοδηματικού ορίου για τα άτομα με αναπηρία.

    Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ:

    -Αυξάνεται το ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης: α) από 1000kWh για τις κατηγορίες Α΄ και Γ΄ (χαμηλού εισοδήματος και ανέργων) σε 1400kWh και β) από 1200kWh για τις κατηγορίες Β΄ και Δ΄ (τρίτεκνων και ατόμων με αναπηρία) σε 1600kWh.

    -Τα άτομα με αναπηρία θα εντάσσονται στο ΚΟΤ εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά το αφορολόγητο όριο για τους τρίτεκνους.

    Η Αρχή εισηγείται επίσης την επανεξέταση των ορίων κάθε χρόνο για να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησής τους.

    Αιτήσεις για ένταξη στο ΚΟΤ έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περί τους 300.000 καταναλωτές, έναντι 1 εκατ. δικαιούχων. Αυτός, όπως ανέφεραν στελέχη της ΡΑΕ, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους διευρύνονται τα κριτήρια.

    Μετά τις αλλαγές αυτές οι κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ διαμορφώνονται ως εξής:

    - Άτομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.400kWh

    -Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.600kWh

    Σε αυτές τις κατηγορίες η έκπτωση είναι 20 % σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

    -Άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.400kWh

    -Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh - 1.600kWh

    Στις κατηγορίες αυτές η έκπτωση είναι 30 %.

    Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να γνωστοποιούν τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

    Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος των ενδιαφερομένων δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:

    - Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει.

    - Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

    - Στις περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

    Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) και τηλεφωνικά στα 210 9797400 και 210 9298000.

    Κ.Βουτσαδάκης  απε

Προκηρύσσονται 43 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ


 Στην προκήρυξη 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, επισημαίνει με έγγραφό του προς όλους τους δημόσιους φορείς το υπουργείο Εσωτερικών.

    Όπως επισημαίνεται, οι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν, επίσης, να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (gspa.gr).

απε

180 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος Πειραιά. Πρόκειται για θέσεις ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας (140), ΔΕ Οδηγών Γ' Κατηγορίας (33), ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων (1), ΔΕ Χειριστών Φορτωτών-Εκσκαφέων (2), ΔΕ Χειριστών Καδοπλυντηρίων (2) και ΔΕ Χειριστών Σκούπας (2).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Πλατεία Κοραή 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος γρ. 12, από 23-03-2011 έως και 01-04-2011.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνα 210 4194249-50 (κ. Μαρίνα Γκόγκου).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Το Δ. Σ. του Παιδικού Σταθμού σας αποστέλλει τη συγκεκριμένη επιστολή προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την ύπαρξη του Παιδικού Σταθμού του Οργανισμού και τις προϋποθέσεις φοίτησης των παιδιών.

Ο Παιδικός Σταθμός βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 6,στον Άλιμο.

§ Απαραίτητη προϋπόθεση για την φοίτηση των παιδιών στον παιδικό είναι ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς του παιδιού να είναι υπάλληλος του Οργανισμού.

§ Τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 30 μηνών .

§ Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό εφαρμόζει στα παιδιά που ήδη φοιτούν, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση την ηλικία τους.

Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι, όσοι γονείς επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στον Παιδικό και ο τόπος κατοικίας τους είναι μακριά, μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς του παιδιού στον παιδικό σταθμό.

Προκειμένου να λάβετε επιπλέον πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Καγιόγλου Σοφία , 2109989173

Μπαλτά Μαρία, 2109989019

Καρράς Νικόλαος, 2109989077

Επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ds.paidikos@oaed.gr

Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς να εξυπηρετήσουμε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό του Οργανισμού. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.