Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Σ.ΕΠ.Ε.: Μείωση των συμβάσεων σταθερής απασχόλησης στο δεκάμηνο

Μείωση των συμβάσεων σταθερής απασχόλησης και αύξηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας καταγράφουν τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το δεκάμηνο του 2010.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες κατατέθηκαν το 2010, εμφανίζονται μειωμένες κατά 110.591, ενώ αυξημένες κατά 61.708 είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 15.165 οι εκ περιτροπής.
Αυξημένες κατά 2.756 είναι και οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης και κατά 733 σε εκ περιτροπής μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο 10μηνο του 2009 κατατέθηκαν 540.877 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 120.021 μερικής και 31.694 συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.
Στο ίδιο διάστημα μετατράπηκαν 15.653 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, από τις οποίες 11.267 σε μερικής και 4.386 σε εκ περιτροπής. Οι 3.843 μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και οι 543 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Στο αντίστοιχο 10μηνο του 2010, κατατέθηκαν 481.460 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 195.655 μερικής και 50.088 εκ περιτροπής απασχόλησης. Μετατράπηκαν 11.764 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερικής και 4.714 σε εκ περιτροπής από τις οποίες 4.655 με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και 559 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Τον Οκτώβριο του 2010 κατατέθηκαν 80.889 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 27.491 μερικής και 9.053 εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ 2.997 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής και 2.192 σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Οι περισσότερες μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικές και σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης κατά τον Οκτώβριο, έχουν γίνει στις περιοχές της Αττικής, (2.179), της Θεσσαλονίκης (765) των Σερρών (269) του Κιλκίς (212) των Τρικάλων (129) και της Αχαΐας (127).

Οι πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2011 παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, κατά την εισήγησή της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας
Β.1. Κατάθεση Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Β.2. Υλοποίηση και επέκταση στοχευμένων προγραμμάτων για διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας, και αποτελεσματική ένταξη νέων, γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
Β.3. Προώθηση Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων στήριξης της εργασίας
Β.4. Ενίσχυση και αναβάθμιση επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ) και καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Β.5. Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και απλοποίηση εργατικής νομοθεσίας
Β.6. Υλοποίηση δράσεων από το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2010 - 2013
Β.1. Κατάθεση Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως η τροφή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση μέχρι το 2020.
Βασικοί στόχοι μέχρι το 2010 είναι το 70% του πληθυσμού από 20 έως 64 ετών να έχει απασχόληση, η μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από την φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η μείωση του αριθμού των παιδιών και των νέων (0-17 ετών) που απειλούνται από την φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 100.000.

Β.2. Υλοποίηση και επέκταση στοχευμένων προγραμμάτων για διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας και αποτελεσματική ένταξη νέων, γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

i. Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων, επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επανένταξη ανέργων και στήριξη από μαζικές απολύσεις.
Πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω (κατάρτιση περίπου 14.000 εργαζομένων – συνολικός προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ).
Πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους (κατάρτιση περίπου 18.000 εργαζομένων – συνολικός προϋπολογισμός 80 εκατ. ευρώ).
Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (65.000 ωφελούμενοι άνεργοι με συνολικό προϋπολογισμό 670 εκατ. ευρώ).

Β. Για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας
Πρόγραμμα για την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.
Πρόγραμμα για την «απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» μέσω της απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (προϋπολογισμός 54 εκατ. ευρώ).
Πρόγραμμα για την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της χρήσης τους επιδόματος ανεργίας ως «επιταγή» εργασίας ή κατάρτισης (10.0
ωφελούμενοι άνεργοι- προϋπολογισμός 120 εκατ. ευρώ).
Ειδικό πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων σε περιπτώσεις μαζικών απολύσεων (έχουν ξεκινήσει 2 προγράμματα, με 1.480 ωφελούμενους και συνολικό προϋπολογισμό 33,6 εκατ. ευρώ).

�. Έναρξη νέων προγραμμάτων για εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους, για κατάρτιση εργαζομένων σε νέες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, για εργαζόμενους με μειωμένο χρόνο εργασίας (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασίας, επίσχεση εργασίας), καθώς και για τηλεκπαίδευση και πιστοποίηση σε επαγγέλματα της νέας οικονομίας.

�. Mετατροπή του «παθητικού» επιδόματος ανεργίας σε ενεργητική «επιταγή επανένταξης» στην απασχόληση μέσω της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης που διαλέγει ο ίδιος ο άνεργος (voucher).

Β.3. Προώθηση Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων στήριξης της εργασίας
�. Υλοποίηση περίπου 10 Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τους κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ.
�. Σε υλοποίηση Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νομού Καστοριάς που προβλέπει τη δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 100 ανέργων, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 150 ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και τη διετή επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού.
Γ.3. Διεύρυνση κοινωνικών παροχών προς ανέργους και άλλες ευπαθείς ομάδες με προτεραιότητα σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
Χορήγηση κάρτας δικαιούχων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες για κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, στέγαση, μεταφορές και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη). Πιλοτική εφαρμογή εντός 2011.

ii. Ειδικότερα, για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αυτή αφορά:
Ανέργους νέους ηλικίας μέχρι 30 ετών με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Ανέργους ηλικίας από 30 ετών και άνω που έχουν συμπληρώσει δυο τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ. Ο χρόνος ασφάλισης για κάθε έτος μετά το 30ο προσαυξάνεται κατά 100 ημέρες ασφάλισης και μέχρι συμπλήρωσης 3000 ημερών ασφάλισης.
Εργαζόμενους που συμπλήρωσαν το 2010, πενήντα ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα ( αντί των 70 ημερών που ισχύει σήμερα).

ΑΔΕΔΥ: ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00 έως τις 15:00

Στάση εργασίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ από τις 12:00 έως τις 15:00. προκειμένου να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο για τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου που θα ξεκινήσει το μεσημέρι από τα Προπύλαια.