Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Η ανεργία δεν «χτυπιέται» χωρίς πρόγραμμα ανασυγκρότησης


Γράφει ο Ηλ. Κικίλιας , Διοικητής του ΟΑΕΔ

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση -και οι συναφείς ενεργητικές πολιτικές- εδραιώνονται στην «ορθοδοξία» της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, όπου η διαχείριση της ζήτησης , δηλ. η οικονομική και κυρίως η νομισματική πολιτική, έχει ως αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ η δημοσιονομική πολιτική έχει ως αποκλειστικούς στόχους τα επίπεδα του ελλείμματος και τους χρέους.