Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣΣυνάντηση στον ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του διοικητή, κ. Ηλία Κικίλια, με τους προέδρους των κοινωνικών εταίρων, του κ. Δ. Δασκαλόπουλου του ΣΕΒ, του κ. Γ. Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, του κ. Δ. Ασημακόπουλου της ΓΣΕΒΕΕ και του κ. Β. Κορκίδη της ΕΣΕΕ.Ο διοικητής του ΟΑΕΔ παρουσίασε αναλυτικά την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, καθώς και τα σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας, που αντιμετωπίζει. Επίσης, ανέλυσε τους λόγους στους οποίους οφείλονται τα προβλήματα αυτά, κυρίως, τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν την τελευταία πενταετία, αλλά και τα δομικά προβλήματα σε σχέση με τα έσοδα και τις δαπάνες του ΟΑΕΔ.Στη συνέχεια, ο διοικητής του ΟΑΕΔ παρουσίασε στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων την πρώτη δέσμη πολιτικών, που υλοποιείται, το τρέχον διάστημα, όπως και τον προγραμματισμό, για τη νέα φάση που θα ακολουθήσει σύντομα.
Τέλος, πρότεινε στους προέδρους τη σύσταση ενός επιτελικού οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού επί του συνόλου των θεμάτων, που αφορούν τον ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής και λειτουργικής του αναβάθμισης, πρόταση την οποία οι πρόεδροι απεδέχθησαν και η οποία θα εξειδικευτεί στη συνέχεια.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για τη μεγαλύτερη δυνατή, αλλά και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ζητήματα διαμόρφωσης των επιμέρους πολιτικών και ιδίως στους ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης.
΄http://www.athina984.gr/node/95526
Η αναβάθμιση του ΟΑΕΔ είναι πράγματι αναγκαία.Εμείς να προσθέσουμε απλά, πως θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο όργανο για τη λειτουργική και οργανωτική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ.