Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Εν όψει νέων ανατροπών στο ενιαίο μισθολόγιο: στοχοποίηση εργαζομένων ΥΕ, ΔΕ

Μπροστά σε νέα ανατροπή των αποδοχών τους θα βρεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς η κυβέρνηση, πιεζόμενη από την τρόικα, προτίθεται να αλλάξει ως το τέλος του έτους το ενιαίο μισθολόγιο.

Ήλιος Θεός ~Βασίλης Σκουλάς