Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση της διυπουργικής Επιτροπής , σχετικά με συγχώνευση του Οργανισμού μας με άλλους Οργανισμούς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ αφού εκφράσει τη λύπη της, γιατί για τόσο σοβαρές αποφάσεις να πρέπει να ενημερώνεται εκ των υστέρων και μάλιστα από τα μέσα ενημέρωσης, γνωστοποιεί προς κάθε κατεύθυνση ότι παραμένουμε αμετακίνητοι στις πάγιες θέσεις μας για ένα ΟΑΕΔ Δημόσιο, Ενιαίο και Ισχυρό, στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη, με διασφάλιση όλων των θέσεων των εργαζομένων του.
Οποιεσδήποτε άλλες σκέψεις ή πειραματισμοί που θα παρεκκλίνουν από τις θέσεις μας, θα αλλοιώνουν τον κοινωνικό ρόλο του Οργανισμού μας και θα κάνουν επισφαλή τη θέση των εργαζομένων του θα μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.