Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Οι 12 ανατροπές που αλλάζουν ριζικά το Δημόσιο

Τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει 12 προτεραιότητες για την εθνική στρατηγική «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016» με στόχο την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, παρουσίασε πριν λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των πιστοποιητικών των συμβασιούχων – Τι σημαίνει η «υπαιτιότητα του υπαλλήλου»

Την αλλαγή της τελευταίας στιγμής («υπαιτιότητα του υπαλλήλου») περιλαμβάνει ο Ν.4250/2014«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που δημοσιεύθηκε στο: ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014, ως λόγο για την απόλυση των συμβασιούχων των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν παρανόμως σε αορίστου χρόνου.

Μοντέλο ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο με πριμ παραγωγικότητας

Να καταργηθούν οι επετηρίδες και η μισθολογική ισοπέδωση, να επιβραβευθούν οι αξιότεροι και να αποκτήσουν κίνητρα οι εργαζόμενοι για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Κάπως έτσι περιγράφουν συνομιλητές του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη το όραμά του για το Δημόσιο, μετά τις απολύσεις και το πρόγραμμα διαθεσιμότητας/κινητικότητας.