Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Προσλήψεις από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Συνολικά εννέα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.
Πρόκειται να στελεχωθεί έτσι το Κέντρο Κοινότητας, η δομή που δημιουργείται, όπως είχε ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • Μία θέση στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Παιδαγωγού.
  • Τρεις θέσεις ΠΕ ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών, με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Μία θέση ΠΕ ψυχολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Μία θέση ΤΕ διοικητικού με γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγού με άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
  • Δύο θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων.
Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης για να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους.
Η δομή που θα εργαστούν (Κέντρο Κοινότητας) θα είναι ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πατρέων.
Το Κέντρο θα εποπτεύεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου