Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Θέσεις εργασίας με μισθό 4.384 ευρώ!

Με γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων που διοργανώνει για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD), η Ευρωπακή Ένωση, με το σύνολο των θέσεων που απαιτούν κάλυψη, να ανέρχονται στις 124.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, το οποίο θα πρέπει να έχουν λάβει το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2017, να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να έχουν ικανοποιητική γνώση (σε επίπεδο Β2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Για την διεκδίκηση των θέσεων δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα.
Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα 3 βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:
  1. διαμόρφωση πολιτικών,
  2. παραγωγή έργου,
  3. διαχείριση πόρων.
Καταληκτική ημερομηνία: 03-05-2017
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις 3 Μαΐου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου