Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις περιπτώσεις ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα ή απασχολούμενων με έμμισθη εντολή, για τους οποίους είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο,

απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου