Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Η νέα «αρχιτεκτονική» στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Στη συνάντηση, που συμμετείχε και ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Νάσος Ηλιόπουλος, επισημάνθηκε ότι κεντρική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι στο εξής συνδέεται το ύψος του προστίμου με την πρόσληψη του εργαζόμενου που ήταν αδήλωτος.

Επίσης η επιχείρηση υποχρεώνεται να καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού, εάν επιθυμεί να γλιτώσει το μέγιστο της ποινής που μπορεί να της επιβληθεί. Ο συνδυασμός των ρυθμίσεων εξυπηρετεί μια νέα λογική που έχει στον πυρήνα της την απόδοση δικαιοσύνης υπέρ του εργαζόμενου.
Η κ. Αχτσιόγλου προχώρησε επίσης στην αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων των επαγγελματοβιοτεχνών για τα ευεργετήματα και τις προϋποθέσεις υπαγωγής φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου