Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Χωρίς Δ.Σ. από 28/4/2017 και μέχρι σήμερα ο Ο.ΜΕ.Δ. - Ανακοίνωση: «Το προσωπικό του Ο.ΜΕ.Δ. συνεχίζει να εργάζεται και να κρατάει ανοιχτό τον Οργανισμό διασφαλίζοντας την ομαλή του λειτουργία»

Στις 28/04/2017, έληξε η τριετής θητεία του από 29/4/2014 συγκροτηθέντος σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, "τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , που έχουν συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να επαναδιορισθούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο".

Κατόπιν αυτών, τα μέλη του μέχρι πρότινος Δ.Σ., λόγω συμπληρώσεως των δύο συνεχόμενων θητειών τους, αποχώρησαν. Έτσι, από την 28/4/2017 και μέχρι σήμερα, ο Ο.ΜΕ.Δ. στερείται Διοικητικού Συμβουλίου, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Την 23/06/2017 εστάλη επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και προς τους Προέδρους των κοινωνικών εταίρων, που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ., επισημαίνοντάς τους τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που δημιουργούνται από τη μη ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Το προσωπικό του Ο.ΜΕ.Δ. συνεχίζει να εργάζεται και να κρατάει ανοιχτό τον Οργανισμό, παρέχοντας τις υπηρεσίες του, στο μέτρο των νομικών περιορισμών που τίθενται από την έλλειψη Δ.Σ., προς τους κοινωνικούς εταίρους, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή του λειτουργία. 

Αναμένονται οι απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων με τις θέσεις τους επί του δημιουργηθέντος προβλήματος και το μέλλον του θεσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου