Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Υπεγράφη η χρηματοδότηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και η καταβολή της Γ' Δόσης.
Ειδικότερα, με απόφαση που υπογράφεται από  τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
ποσό ύψους 200.000,00 €  στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 20.04.2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης(Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου