Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κ Ελλάδας: Ενημέρωση σχετικά με απλήρωτες μετακινήσεις.

Μετά την ενημέρωση που είχαμε από την Αναπληρώτρια  Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης , μας διαβεβαίωσε εγγράφως ότι από την πλευρά της Περιφέρειας έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των μετακινήσεων των συναδέλφων.
Όλη η καθυστέρηση βαρύνει τη Διοίκηση του Οργανισμού η οποία θα πρέπει να ορίσει αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης στην Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας έτσι ώστε οι συνάδελφοι να πληρωθούν τις μετακινήσεις που κατέβαλαν.

Σας παραθέτουμε την απάντηση, σε έγγραφό μας, της Περιφερειακής Διευθύντριας Κας Τσιούρβα Ο.

        ...............................................................................................................................................................................................................
  Κατόπιν του αιτήματός σας για ενημέρωση σχετικά με αποζημιώσεις μετακινήσεων οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, σας αναφέρουμε ότι μεριμνώντας άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για ορισμό αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης στην Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (έχουν αποσταλεί επανειλημμένα υπηρεσιακά έγγραφα με τα οποία ζητείται ορισμός αναπληρωτή 14/02/2020 και 28/02/2020)  και έχουν ενημερωθεί και εγγράφως (07/02/2020 και 06/03/2020) οι υπάλληλοι που σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία επί του θέματος και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Τσιούρβα Όλγα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας
Ερμογένους 10,
41447, Λάρισα
...............................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου