oaednews

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Πότε κλείνουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ κάνει γνωστή την προθεσμία υποβολής αίτησης για προσλήψεις προσωπικού σε βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του οργανισμού μέσω ΑΣΕΠ.
 Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η προθεσμία καθορίζεται από τις, 17/12/2019, ημέρα Τρίτη, μέχρι και τις 02/01/2020, ημέρα Πέμπτη και αφορά υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας , ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχικών ή , παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με όλα , τα απαραίτητα δικαιολογητικά με έναν από τους πιο κάτω αναφερόμενους τρόπους :
Α ) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 μέχρι τις 14:00,
β) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΑΕΔ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ. 93788/22-11-2019 Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής. Επισημαίνεται , ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που αποστέλλεται ταχυδρομικά , υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος με την ένδειξη Αίτηση για την :« ανακοίνωση της ΣΟΧ 2/2019».
Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικά αποσταλμένων αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής . ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ταχυδρομική αποστολή ή η μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου