oaednews

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β’ 315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος των υπαλλήλων στη διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίησής αυτής στη συνέχεια μέσω και της δυνατότητας συμμετοχής των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687/43403/22.11.2018 (Β’ 5441) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 9ΦΝΛ465ΧΘΨ-ΒΦΑ), αντικαταστάθηκε η παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β΄ 315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής:

«7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια».
Ειδικότερα, μετά την ως άνω τροποποίηση, με την οποία καταργείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β΄ 315) υπουργικής απόφασης, η υποχρέωση υπηρέτησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του/της έχει χορηγηθεί, δύναται πλέον να εκπληρωθεί και για τους/τις υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ανεξάρτητων αρχών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον/στην υπάλληλο.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου