Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Οι δύο προκηρύξεις που εκδίδονται άμεσα για 610 μόνιμες προσλήψεις

Σε ΦΕΚ από μέρα σε μέρα βγαίνουν οι προκηρύξεις για 610 μόνιμες προσλήψεις για διάφορες ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες ενώ θα προβλέπουν και τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Ειδικότερα οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα αφορούν 548 μόνιμες προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  ενώ στο εθνικό τυπογραφείο στάλθηκε από το ΑΣΕΠ και η νέα προκήρυξη 16Κ/2017 για μόνιμες προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης και τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου