Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Αυτόματα η ενημέρωση για τις βεβαιώσεις αποδοχών ΟΑΕΔ

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνει σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία, ότι οι συναλλασσόµενοι µε τον Οργανισµό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες ( ΚΠΑ2)
ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου