Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Εκτός ΑΣΕΠ οι προσλήψεις για αυτεπιστασία

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ προβλέπονται άρθρο 86, οι εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις σε δήμους, εφόσον πρόκειται για έργα με αυτεπιστασία.
Στην αιτιολογική έκθεση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία», τονίζεται:
«Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011, η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία υπήχθη σε ένα πολύπλοκο σύστημα επιλογής και διάθεσης προσωπικού, μέσα από ένα ετήσιο κυλιόμενο πίνακα ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., με εμπλοκή στη διαδικασία τόσο του εν λόγω Οργανισμού όσο και του Α.Σ.Ε.Π.

Ο σχεδιασμός και έλεγχος σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και οι αδυναμίες πρόβλεψης του συνόλου των αναγκών των Ο.Τ.Α. σε σχέση με την εκτέλεση των έργων (π.χ. απαιτούμενες ειδικότητες) κατέστησαν την προβλεπόμενη διαδικασία αναποτελεσματική και, ως εκ τούτου, στην πράξη ανενεργή, με αποτέλεσμα οι Ο.Τ.Α. να μην εξυπηρετούνται, αφού δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσληψης του προσωπικού αυτού. Με την κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 40, επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), το οποίο προβλέπει μία ευέλικτη διαδικασία, κατάλληλη για τις ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής κάλυψης των σχετικών αναγκών».
Άρθρο 86
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α’ 43), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου