Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

12.485 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

437 Φορείς ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για αποστολή στοιχείων σε εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 (Α' 127) περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, όπως παρουσιάζει το epoli.gr.
Συγκεκριμένα, έως την 15.03.2017 και ώρα 11:00, 
- ο αριθμός των υπαλλήλων που έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ανέρχεται σε 12.485,
- ο αριθμός των αιτημάτων που έχουν διαβιβαστεί απ' αυτή στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ανέρχεται σε7.513 (60,2% του συνόλου) ενώ,

δεν έχουν διαβιβαστεί - λόγω εντοπισμού ελλείψεων ή προβλημάτων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά - 3.480 αιτήματα (ποσοστό 27,9%) τέλος,
- εκ των διαβιβασθέντων (7.513) στα αρμόδια συλλογικά όργανα αιτημάτων έχουν εξεταστεί τα 2.366 (δηλ. το 31,5% των διαβιβασθέντων αιτημάτων).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου