Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Kαι στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής η στους Διαχειριστές των ΚοινΣΕπ μέσω προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., τα αναφερόμενα μέλη, ήτοι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι αναζητούντες εργασία και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4 των σχετικών
Δημόσιων Προσκλήσεων No 2/2017 και No 3/2017 δηλαδή έχουν την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ανεργίας (τρίμηνη, εξάμηνη, δωδεκάμηνη) και την προβλεπόμενη ηλικία (άνω των 50 ετών) είναι δυνητικά ωφελούμενοι των σχετικών Προγραμμάτων Απασχόλησης και μπορούν να υποδειχθούν τόσο στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που είναι μέλη όσο και στους λοιπούς δικαιούχους.

Δείτε από εδώ την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 16894/3.3.2017 προς τις διοικήσεις των κατά τόπους ΚΠΑ/2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου