Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Μια θέση προϊσταμένου

Προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με απόσπαση υπηρετούντων στον δημόσιο τομέα, διάρκειας τριών ετών, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (εφεξής «Α.ΔΙ.Π.»).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου