oaednews

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών

 

ΘΕΜΑ: «Γενική Συνέλευση της ΟΕΛ, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων   μέσω τηλεδιάσκεψης»

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 29/1/2021 πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. της ΟΕΛ με θέμα την αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Άρη Δήμα, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, από τον κ. Δημήτριο Γουργιώτη. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε θερμά τον συνάδελφο για τις σημαντικές και με αγωνιστικό πνεύμα υπηρεσίες που προσέφερε στον κλάδο με την πολύχρονη παρουσία του.

Στη συνέχεια ακολούθησε Γενική Συνέλευση της ΟΕΛ, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, η οποία συνεχίστηκε  και σήμερα Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά και την έκδοση του νέου Νόμου 4763/21-12-2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΦΕΚ 254/2020, τ. Α΄).

Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δεν υιοθέτησαν τις βασικές θέσεις και διεκδικήσεις της ΟΕΛ, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποφάσεις του ομόφωνου ψηφίσματος του 13ου Συνεδρίου της.

Στην έναρξη της Συνέλευσης έγινε ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης Α2, κ. Μόσχα Στασού, για τρέχοντα θέματα που αφορούν τα σχολεία μας.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και αποφασίσθηκε το παρακάτω πλαίσιο διεκδικήσεων:

1.            Μεταβατικές Διατάξεις για τους μαθητές που κατά τη ψήφιση του Νόμου 4763/21-12-2020  φοιτούσαν ήδη στις Α΄ και Β΄ τάξεις των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Ο νόμος 4763/2020 δεν περιλαμβάνει καμία μεταβατική διάταξη  για τους ήδη φοιτώντες μαθητές και αυτό σε αντίθεση με την μέχρι τώρα παγία τακτική των εκάστοτε εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Αυτή τη στιγμή οι 8000 φοιτούντες μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.:

·          Έκαναν εγγραφή με το νόμο 3475/2006 σε ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και θα αποφοιτήσουν με τις διατάξεις του νόμου 4763/2020 λόγω κατάργησης της παράτασης λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (άρθρο 170 παρ.4).

·          Θα έπαιρναν πτυχία με ενδοσχολικές εξετάσεις και τώρα καλούνται να πάρουν πτυχία με πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ (άρθρο 169 παρ.14).

·          Θα έπαιρναν  πτυχία ισότιμα των αντίστοιχων των ΕΠΑ.Λ. και τώρα θα πάρουν πτυχία ισότιμα των ΣΕΚ (άρθρο 14 παρ.1).

·          Ήταν στην ανώτερη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μεταφέρονται στη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση και κατάρτιση λόγω κατάργησης της ισοτιμίας των πτυχίων ειδικότητας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με τα Επαγγελματικά Λύκεια (άρθρο 170 παρ.2).

Κρίνεται αναγκαία η άμεση έκδοση μεταβατικών διατάξεων για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στις Α΄ και Β΄ τάξεις ώστε να συνεχίσουν να φοιτούν και να αποφοιτήσουν με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εγγραφή τους, κι όχι με αυτές του ν. 4763/2020.

Επειδή το κράτος έχει συνέχεια στην λειτουργία του και οι πολίτες έχουν συνταγματικά δικαιώματα, τονίσαμε στην κ. Στασού ότι οι μεταβατικές διατάξεις πρέπει να εκδοθούν άμεσα, αφού με την  επιστροφή των μαθητών στα σχολεία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε γονείς και μαθητές που μας εμπιστεύτηκαν. Άλλωστε με την επανέναρξη των μαθημάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους μαθητές μας για τα νέα δεδομένα.

Η κ. Στασού μας ενημέρωσε ότι την ίδια άποψη έχει και η Διοίκηση του ΟΑΕΔ και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες ώστε να επιτευχθούν τα προηγούμενα. Πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο η Διοίκηση να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τις ενέργειες αυτές.

 

2.            Νόμος 4763/21-12-2020

Από τα παραπάνω στοιχεία και διατάξεις του ν.4763 έχει καταδειχθεί ότι ο νέος νόμος  υποβαθμίζει τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ και τις κατατάσσει στο επίπεδο της μεταγυμνασιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε σχολεία:

·        Εκτός της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ισοτιμίας των πτυχίων ειδικότητας με τα ΕΠΑ.Λ., όπως όριζε ο Ν. 3475/2006 ο οποίος κατοχύρωνε επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4.

·       Εκτός κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων  ειδικότητας δεδομένου ότι οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ μεταφέρθηκαν από το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο αχαρτογράφητο επίπεδο 3.

·   Τα νέα πτυχία ΔΕΝ χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις αλλά μετά από πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και είναι ισότιμα των Σχολών Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ..

·      Όσον αφορά τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα διδάσκει στις νέες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, τον τρόπο Διοίκησης διευθυντές/υποδιευθυντές κ.α., τα πάντα επαναπροσδιορίζονται μέσα από τους νέους κανονισμούς λειτουργίας και οδηγούς κατάρτισης που θα συνταχτούν με κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και μετά από εισήγηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ (παρ. 2, άρθ. 12 και παρ. 10 αρθ. 15).

Όλοι συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν εκ νέου επαφές με τη Διοίκηση, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική παρέμβαση με υιοθέτηση των αποφάσεων του ομόφωνου ψηφίσματος του 13ου Συνεδρίου της ΟΕΛ.

  Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου των δυικών συστημάτων μαθητείας. Θα συνεχίσουμε αναπτύσσοντας και διευρύνοντας τις συμμαχίες μας όπως αποτυπώθηκαν από τη συζήτηση στη Βουλή μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, μαζί με τα κόμματα, μαζί με την Ομοσπονδία των Διοικητικών Υπαλλήλων που ταυτίζονται με τις θέσεις μας.

 Πρέπει επίσης να ενημερωθεί άμεσα και αναλυτικά ο νέος Υπουργός Εργασίας για την υποβάθμιση των Σχολών του ΟΑΕΔ που συντελέστηκε με την πρόσφατο νόμο και να αναλάβει πρωτοβουλίες.

 

 

3.            Έκδοση επιμέρους διατάξεων του νόμου που αφορούν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ πρέπει να χαρακτηρίζονται δημόσια με ρητή νομοθετική διάταξη και να επανιδρυθούν  ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες , όπως έγινε για τα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4763/2020.  Διαφορετικά η σύσταση και η λειτουργία τους μας παραπέμπει στη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 4. που σημαίνει επαναπροσδιορισμό της ίδρυσης όλων των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Ακόμη πρέπει να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν 4763/2020 που καθορίζει ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων για τη λειτουργία δημόσιων ΙΕΚ.

 

4.            Πληρωμή της αμοιβής της Πρακτικής Άσκησης κατά τη περίοδο αναστολής της

Τέθηκε το θέμα της αμοιβής της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που έχουν ενεργά συμφωνητικά, και οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί από τις αρχές Νοέμβρη, όταν κι αυτή αναστάλθηκε.

  Ζητούμε την άμεση ενεργοποίηση του νόμου που καλύπτει στο 100% τις αμοιβές μαθητευομένων που είχαν ενεργείς συμβάσεις μαθητείας μέχρι 9/11/2020 και για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλονται τα περιοριστικά μέτρα αναστολής της πρακτικής άσκησης λόγω της πανδημίας.

Ανάλογη πρακτική άλλωστε ακολουθήθηκε κατά την περίοδο αναστολής την προηγούμενη σχολική χρονιά, που οι μαθητές πληρώθηκαν με την έκδοση ανάλογης ΠΝΠ.

Η κ. Στασού μας ενημέρωσε ότι το θέμα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ την Τρίτη 26/1/2021, μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και ότι το θέμα βρίσκεται πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και σε λίγες μέρες θα σταλούν οδηγίες στα Σχολεία για την αμοιβή των μαθητών, το οποίο έχει ήδη γίνει.

 

5.            Καταβολή με νομοθετική ρύθμιση έκτακτου επιδόματος για όλους τους μαθητές που δεν είχαν υπογράψει σύμβαση μαθητείας

Η πανδημία δημιούργησε ειδικές συνθήκες και οικονομικές δυσκολίες σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Κοινωνίας, και στους μαθητές μας. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την αμειβόμενη πρακτική άσκηση/ μαθητεία, χωρίς δικής τους υπαιτιότητα, αφού δεν μπορούν να υπογραφούν οι συμβάσεις. Ως ελάχιστη οικονομική βοήθεια στους μαθητές μας, προτείναμε στην κ. Στασού να χορηγηθεί το επίδομα αυτό με τη μορφή επιδόματος σίτισης από τις 9/11/2020 μέχρι το πέρας των περιοριστικών μέτρων. Το επίδομα σίτισης  να χορηγηθεί και στους μαθητές μας που δεν έχουν υπογράψει ενεργή σύμβαση, μετά από την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών από τη Διοίκηση.

6.            Θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Με αφορμή την αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών σε σχολεία μας:

·      Ζητούμε από τη Διοίκηση να μην εφαρμοστεί η παραπάνω απόφαση λόγω των ειδικών συνθηκών που η πανδημία δημιουργεί  καθώς και λόγω της υποστελέχωσης που δημιουργεί αυξημένο φόρτο εργασίας στα σχολεία μας, ορισμένα από τα οποία μένουν πλέον χωρίς κανέναν Υποδιευθυντή.

·      Να επαναφέρει η Διοίκηση και στον νέο Υπουργό  την πρόταση της ΟΕΛ (2/11/2019 έγγραφο ΟΕΛ) για τροπολογία που να προβλέπει την τοποθέτηση 1ου Υποδιευθυντή όταν φοιτούν 80 μαθητές και την τοποθέτηση 2ου Υποδιευθυντή όταν φοιτούν  τουλάχιστον 170 μαθητές.

7.            Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών

Ζητούμε άμεσους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Η κατάσταση είναι τραγική στα σχολεία με την ακραία υποστελέχωση. Κινδυνεύουν να κλείσουν σχολικές μονάδες από τις συνταξιοδοτήσεις. Ζητάμε άμεση εφαρμογή του Οργανογράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. που έχει θεσπισθεί με το Π.Δ.  70/2019 και έχει τροποποιηθεί.

 

Συνάδελισσες – Συνάδελφοι

Όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και η ΟΕΛ, παρά τη δυσαρέσκειά μας  για τις διατάξεις του νέου νόμου, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για τις σχολές και τους μαθητές μας τη θέση που τους αξίζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην ελληνική κοινωνία.

 

Διεκδικούμε :

 

ü Άμεση έκδοση Μεταβατικών  Διατάξεων με τροπολογία για τους μαθητές που κατά τη ψήφιση του Νόμου 4763/21-12-2020  φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021  στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Η τροπολογία ρητά θα πρέπει να αναφέρει:

«Οι μαθητές της Β΄ τάξης συνεχίζουν τη φοίτηση τους μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης τους το σχολικό έτος 2020-2021 και οι μαθητές της Α΄ τάξης   συνεχίζουν τη φοίτηση τους μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης τους το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΦΕΚ 2376/ΤΒ΄/2006) για όσους μαθητές εντάσσονται σε διατάξεις επαναληπτικών εξετάσεων χορήγησης πτυχίου ειδικότητας λόγω ελλιπούς φοίτησης ή είναι επί πτυχίω».

ü Πτυχίο για τους  μαθητές μας μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και κατάργηση των εξετάσεων πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

ü Κατάργηση των διατάξεων του νόμου 4763/2020  που υποβιβάζουν τις σχολές μας από το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων που ανήκε στο επίπεδο 3 προσδίδοντας σε αυτές χαρακτηριστικά κατάρτισης.

ü ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ ενταγμένες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 4  εξάμηνα πρακτικής άσκησης με τριετή φοίτηση και δυικό σύστημα στη Β’  και Γ΄ τάξη.

ü Χορήγηση πτυχίων ειδικότητας που παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με τα ΕΠΑ.Λ. και αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

ü Ηλικιακά όρια εγγραφών 16-25 ετών.

ü Καταβολή επιδομάτων σίτισης- στέγασης με διευρυμένα όρια ηλικίας χορήγησης τους μέχρι τα 25 έτη και παράλληλη αναμόρφωση του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος και των κοινωνικών κριτηρίων για να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που τα δικαιούνται.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Λ.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου