Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Αναγραφή θρησκεύματος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε επιχείρηση (ΣτΠ)

 

  • Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την απάντηση αναγραφής θρησκεύματος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων με πολλά καταστήματα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως, μεταξύ άλλων, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων στον ιδιωτικό, το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης (νόμος 4443/2016, οδηγία 2000/78/ΕΚ), απευθύνθηκε στη διοίκηση της επιχείρησης, ζητώντας ειδική αιτιολόγηση της πρακτικής της, να ζητά, κατά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων για εργασία, να αναγράψουν το θρήσκευμά τους.

Ειδάλλως, ο Συνήγορος κάλεσε την επιχείρηση να μεριμνήσει, εντός προθεσμίας, για την διαγραφή του σχετικού πεδίου από την φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης.

Η επιχείρηση απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι το πεδίο του θρησκεύματος είχε παραμείνει εκ παραδρομής στην φόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων της εταιρείας, από παλαιότερη εκδοχή της φόρμας, η οποία δεν είχε επικαιροποιηθεί.

Επίσης, ενημέρωσε ότι, το εν λόγω πεδίο αφαιρέθηκε και στην νέα φόρμα της επιχείρησης δεν περιλαμβάνεται αναγραφή θρησκεύματος. 

Πηγή: synigoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου