Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                18 Νοεμβρίου 2020

 

Γνωρίζουμε ότι στην 1η φάση αναστολής λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης ο ΟΑΕΔ ανέλαβε να καλύψει το 100% της αποζημίωσης των μαθητευομένων που είχαν συμβάσεις εργασίας με επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνονταν στην Π.Ν.Π. της 30/3/2020 που κυρώθηκε στο άρθρο 1 του νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-2020) ως εξής:

«Η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας καταβάλλεται στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Τo ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.»

Εκτιμούμε ότι η διάταξη έχει γενικό χαρακτήρα και δεν αναφέρεται σε χρονικά διαστήματα. Καλούμε τη Διοίκηση να ξεκινήσει άμεσατη διαδικασία καταβολής αμοιβών των μαθητών που είχαν ενεργές συμβάσεις μέχρι και την 9/11/2020 ημέρα προληπτικής αναστολής της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης είτε αξιοποιώντας την ανωτέρω διάταξη, είτε με νομοθετική παρέμβαση.

Είναι οφειλόμενη υποχρέωση προς τους εργαζόμενους μαθητές και μαθήτριες μας.

Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα η έκδοση του ΦΕΚ για τις θέσεις στον Δημόσιο Τομέα. Οι μαθητές ανησυχούν και οι φορείς αναμένουν για καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες της λειτουργίας τους. Η περίοδος αναστολής που διανύουμε θα μας δώσει τη δυνατότητα κατάλληλης προετοιμασίας για την οργάνωση και την προώθηση των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων εργασίας.

 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΟ ΠΡΟΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΕΛ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

 

                                                Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Ο.Α.Ε.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου