Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Επιστολη στον Διοικητη του ΟΑΕΔ για την κατασταση στο ΚΠΑ Λαρισας

 ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                             07/ 10 /2020

ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 

 ΤΚ 41447 ΛΑΡΙΣΑ                                                                       αρ. πρωτ. 146

ΤΗΛ FAX 2410-564501

Τηλ επικοινωνίας: 2431022099

εmail:eyoaedke@oaed.gr                                   

                                                                                      

                                              

 

Κε Διοικητά 


Σας έχουμε ενοχλήσει επανειλημμένα εγγράφως αλλά και προφορικώς για τα προβλήματα λειτουργίας του ΚΠΑ της Λάρισας, προβλήματα που  έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση του κοινού, στην εικόνα του Οργανισμού μας προς τα έξω, αλλά και στην υγεία των υπαλλήλων της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ για το 2019 αποδεικνύεται ότι το ΚΠΑ της Λάρισας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας και κατατάσσεται στην πρώτη οχτάδα των πιο επιβαρυμένων ΚΠΑ σε όλη την Ελλάδα. 

Ο μέσος όρος του δείκτη που εμφανίζει τον φόρτο εργασίας για το ΚΠΑ της Λάρισας είναι πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο πανελληνίως

Τα πράγματα όμως για το 2020 δεν είναι ίδια σε σχέση με το 2019, είναι δυστυχώς πολύ χειρότερα. 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που εξυπηρετούνται από την υπηρεσία λόγω της κρίσης προφανώς έχει αυξηθεί ( 19.926 εγγεγραμμένοι άνεργοι το 2019, 26.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι για το 2020 ). Ο αριθμός ο φόρτος και ο όγκος των αντικειμένων έχει πολλαπλασιαστεί και σε ότι αφορά τα πάσης φύσεως επιδόματα αλλά και τα προγράμματα απασχόλησης (τα στοιχεία - που αν και τα γνωρίζεται - είναι στη διάθεσης σας). Επιπλέον το διοικητικό βάρος διεκπεραίωσης όλων αυτών των νεότερων ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων διαδικασιών που έχουν εισαχθεί, έχουν επιβαρύνει συνολικά την υπηρεσία όπως και όλες τις άλλες (διαλογή emails κλπ) 

Ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί λόγω:

 -5 άτομα του ειδικού προγράμματος των 5500 ανέργων ΑΕΙ ΤΕΙ αποχώρησαν από την υπηρεσία  όταν η κυβέρνηση αρνήθηκε να παρατείνει το πρόγραμμα. 

-με απόφαση σας μετακινήθηκαν τρεις υπάλληλοι από το ΚΠΑ της Λάρισας στην Περιφερειακή Διεύθυνση, 

-μία υπάλληλος επίσης με απόφαση σας μετακινήθηκε στην ΕΠΑΣ Λάρισας

-Είχαμε άλλες δύο αποχωρήσεις με διορισμό σε άλλη υπηρεσία και με μετάθεση σε άλλο ΚΠΑ.

- με την κινητικότητα και με συνταξιοδότηση αποχώρησαν 3 υπάλληλοι


Αυτή τη στιγμή σας αναφέρουμε ότι επιπλέον 3 υπάλληλοι απουσιάζουν δικαιολογημένα με άδεια ανατροφής, κλπ.

Το ΚΠΑ της Λάρισας σύνολο δηλαδή σε σχέση με 2019 που το παραλάβατε έχει 14 λιγότερους υπαλλήλους .

Είναι φανερό λοιπόν, ότι ο μειωμένος αριθμός των υπαλλήλων την φετινή χρονιά, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στην υπηρεσία αλλά και του επιπλέον φόρτου εργασίας λόγω αύξησης του όγκου των αντικειμένων μετακυλύει τον μέσο όρο του δείκτη του φόρτου εργασίας για το ΚΠΑ της Λάρισας σε ακόμη χαμηλότερο δυστυχώς επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδία μας -και έχει την σημασία του - ο μέσος όρος φόρτου εργασίας όλων σχεδόν των υπηρεσιών της περιφέρειάς μας είναι κάτω από τον μέσο όρο του δείκτη φόρτου εργασίας στο σύνολο της χώρας που σημαίνει ότι συνολικά οι υπηρεσίες της περιφέρειάς μας είναι επιβαρυμένες.

Κε Διοικητά, η Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδας σας απευθύνει ύστατη έκκληση να αντιμετωπίσετε άμεσα το πρόβλημα λειτουργικότητας του ΚΠΑ της Λάρισας, προτού το πρόβλημα ενός ΚΠΑ γίνει πρόβλημα λειτουργίας του ΟΑΕΔ γενικά στην Θεσσαλία. Ο Οργανισμός μας κρίνεται από την εφαρμογή των πολιτικών μας και την εφαρμογή των πολιτικών  την υλοποιούν τα ΚΠΑ, αυτά είναι υπεύθυνα για την προς τα έξω εικόνα.

Ενίσχυση λοιπόν τώρα του ΚΠΑ της Λάρισας με προσωπικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας


Μπαζιάνας Γεώργιος                                                      Μακρή Κλεονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου