Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Συνέχιση απεργίας/αποχής από την αξιολόγηση, β΄ κύκλος (2018 – ηλεκτρονική αξιολόγηση).


Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ αφού έλαβε υπόψη
  1.     Τη γνώμη των  Ενώσεων /μελών μας
  2.  Τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να αποσύρει την επαίσχυντη διάταξη που ποινικοποιεί  νόμιμη απεργία και επιβάλει κυρώσεις
  3.    Τη συνέχιση της αδυναμίας? του κράτους να εφαρμόσει το Νόμο που αφορά κρίσεις προϊσταμένων με αποτέλεσμα και στον ΟΑΕΔ να μην έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις  από το 2010
  4.        Την έλλειψη οργανογράμματος , περιγραφής θέσεων και καθηκόντων
  5.       Τη γενικότερη κατάσταση στο Δημόσιο τομέα και στον ΟΑΕΔ όπου παρουσιάζονται τραγικές  ελλείψεις σε προσωπικό, με αποτέλεσμα Όλοι να οι υπάλληλοι να ασκούν πολλαπλά καθήκοντα(μέχρι και καθαριότητα)….

Αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας/αποχής από την Αξιολόγηση και στον β΄ κύκλο  (2018 – ηλεκτρονική αξιολόγηση).
Σας στέλνουμε δύο υποδείγματα δηλώσεων, ένα για τους υπαλλήλους υπηρεσιών Διοικητικού και ένα άλλο υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής για αξιολογούμενους ή αξιολογητές. Οι συνάδελφοι αφού συμπληρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή, στη συνέχεια να τις καταθέσουν ηλεκτρονικά στις κατά τόπους Ενώσεις/μέλη της Ομοσπονδίας, με κοινοποίηση στο email: omosp.ypal@oaed.gr  :
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ" peyoaed@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" eyoaedkdm@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" eyoaedke@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" eyoaedamth@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ" eyoaedpkl@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" eyoaedpde@oaed.gr
"ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ" e.y.oaedkritis@gmail.comΔιευκρινίζουμε δε για ακόμα μια φορά ότι είμαστε υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης, αντικειμενικού, δίκαιου και με διαφάνεια. Η προσχηματική αξιολόγηση που για άλλη μια φορά επιχειρεί να επιβάλει το Υπουργείο, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο κάλεσμα της Υπουργού προς τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκτός όλων των παραπάνω προσθέτουμε τα εξής:
Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία – Αποχής».
Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες.
Ταυτόχρονα όπως προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ από τις 25/5/2018 η ανάθεση που έκανε στις 20/4/2018 το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/28/14504 Απόφασή του στην εταιρία «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την «Υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης του Προσωπικού του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού», ως σύμβαση σε εξωτερικό – ιδιώτη συνεργάτη δεν έχει λάβει υπόψη της τις απαραίτητες προσαρμογές και κατά την άποψή μας δεν επιτρέπεται να προχωρήσει.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                                             ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Κ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου