Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό στο βρεφονηπιακό σταθμό Νάουσας του ΟΑΕΔ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό στο βρεφονηπιακό σταθμό Νάουσας του ΟΑΕΔ» Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.: 652/12-03-2018 ΑΝΑΦΟΡΑ Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. ιβ του ν. 4144/2013 (88 Α΄), μεταξύ των άλλων σκοπών του ΟΑΕΔ προβλέπεται και η μέριμνα των παιδιών του εργατικού δυναμικού για τη φιλοξενία τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
Από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ οι οκτώ (8) βρίσκονται στην Αττική και δέκα έξι (16) στην Περιφέρεια, κυρίως σε Δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό, ως ακολούθως: 


 Β.Ν.Σ. Αττικής στις περιοχές : Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου , Περιστερίου, Μενιδίου και Ολυμπιακού Χωριού. 
 Β.Ν.Σ. Περιφέρειας στις πόλεις: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας. 
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού (πλην της Καλαμάτας) και πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας των χώρων προσχολικής αγωγής. 
Επισημαίνεται ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους είναι σύμφωνος με τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής και εξυπηρετεί τα παιδαγωγικά προγράμματα και δρώμενα στους χώρους αυτούς. Επισημαίνεται ότι με το ΦΕΚ 580/7-10-83 ιδρύθηκαν οι Βρεφονηπιακοί παιδικοί Σταθμοί Ελευσίνας, Νάουσας και Τρικάλων. 
Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6323/Β/16-10-1985 η υπ’ αριθμ. 52634/17-09-1985 απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την ίδρυση και λειτουργία σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια σαράντα ενός (41) Βρεφονηπιακών Σταθμών. Το κατασκευαστικό πρόγραμμα των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών επεκτάθηκε ύστερα από την κατάργηση των παροχών δώρου σύστασης οικογένειας και χρηματικών βραβείων (ΦΕΚ 258/6-11-2001). 
Στους Β.Ν.Σ. ΟΑΕΔ φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. Tα κριτήρια επιλογής βρεφών και νηπίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι κοινωνικά (παιδιά πολυτέκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων κ.λ.π ) και οικονομικά (με προτεραιότητα στα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος). Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους).
 Επίσης, παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωϊνό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς και όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα η σίτιση γίνεται από εταιρεία παρασκευής τροφίμων κατόπιν διαγωνισμού. Για το νέο σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με το διατιθέμενο παιδαγωγικό προσωπικό, η δυναμικότητα καθορίστηκε σε 1.257 βρέφη και νήπια και υποβλήθηκαν 1752 αιτήσεις εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό στη Νάουσα, σας γνωρίζουμε ότι: 

α) Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του ΟΑΕΔ με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./143/40181π.ε./12-4-2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό για το υπόλοιπο του τρέχοντος σχολικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδότησης ή μακροχρόνιας ασθένειας ή αδειών μητρότητας. 

β) Με το αρ. πρωτ. 17169/08-03-2018 έγγραφό του προς το Υπουργείο μας, ο ΟΑΕΔ αιτήθηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994( ΦΕΚ 28Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο εκκρεμεί η δέσμευση και προδέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα. 
Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με 11μηνες συμβάσεις, ύστερα από την έκδοση σχετικής Προκήρυξης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες που προκύπτουν κάθε σχολικό έτος και να εξυπηρετείται το σύνολο των δικαιούχων. 

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες λειτουργίας του Βρεφ/κού Παιδικού Νάουσας έχει προβλεφθεί η πρόσληψη τριών (3) παιδαγωγών, ενός (1) μάγειρα και τριών (3) ατόμων γενικών καθηκόντων. γ) Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει ανακοινώσει (09/03/2018) την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για όλες τις υπηρεσίες του (ΣΟΧ1/2018) και διακόπτει τις συμβάσεις με εταιρείες καθαρισμού. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ. ΦΩΤΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου