Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Τι λέει ο Συνήγορος του πολίτη για το Δημόσιο

«Τη σύνθετη πραγµατικότητα µιας δηµόσιας διοίκησης, η οποία είναι άλλοτε ανεπαρκής, άλλοτε εγκλωβισµένη σ ένα χαοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο µε αιχµή του δόρατος την πολυνοµία κι άλλοτε ακόµη και εκδικητική απέναντι στον πολίτη», περιγράφει η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017. Πρόκειται για την 19η που κατατέθηκε  σήμερα στη Βουλή,

Όπως αναφέρει στην έκθεση της η Ανεξάρτητη Αρχή «και µόνο το γεγονός της φετινής αύξησης περίπου κατά 30% των αναφορών των πολιτών στο Συνήγορο του Πολίτη αναδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος αλλά και το εύρος της διαµεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής. Υπενθυµίζεται ότι φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή συµπληρώνει τα 20 χρόνια τής συνταγµατικά κατοχυρωµένης λειτουργίας της έχοντας διαχειριστεί περισσότερες από 240.000 αναφορές και οι διαµεσολαβήσεις της αφορούν πολλαπλάσιο αριθµό πολιτών. Η σοβαρή αδυναµία διαχείρισης των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής κρίσης και των συνακόλουθων αυστηρών δηµοσιονοµικών περιορισµών, έχουν εντείνει το πλήθος των παραπόνων έναντι του κρατικού µηχανισµού, αντανακλώντας ταυτόχρονα και την επιδεινούµενη έλλειψη εµπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του. Ο εξορθολογισµός της λειτουργίας της διοίκησης και η εµπέδωση των αρχών του κράτους δικαίου αποτελούν όχι µόνο συνθήκες εκ των ων ουκ άνευ µιας σύγχρονης, ευρωπαϊκής, δηµοκρατικής πολιτείας, αλλά και βασικούς πυλώνες για στέρεα, βιώσιµη ανάπτυξη για την οικονοµία και συνοχή για την κοινωνία», επισήµανε ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης κατά την κατάθεση της έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση.
Πηγές κακοδιοίκησης
Οι πηγές των προβληµάτων και της κακοδιοίκησης εντοπίζονται για µια ακόµη χρονιά σε εκείνους τους τοµείς όπου τα τελευταία χρόνια επήλθαν ραγδαίες αλλαγές στη νοµοθεσία, αλλά και σε τοµείς όπου παρατηρείται αδυναµία ανταπόκρισης των υπηρεσιών εξαιτίας της πάγιας πλέον υποστελέχωσης, των προβληµατικών διαδικασιών και, αναµφισβήτητα, των περικοπών χρηµατοοικονοµικών πόρων.
Συνοπτικά, και όπως προκύπτει από τις αναφορές των πολιτών, τα χαρακτηριστικά της κακοδιοίκησης περιγράφονται ως εξής:
-µη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας,
-παρερµηνεία του νόµου, επιλεκτική ή και προβληµατική εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου,
-πολυνοµοθεσία µε ασάφειες και κακή νοµοθέτηση,
-νοµοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και
-ύπαρξη διοικητικών δυσλειτουργιών στην εφαρµογή της νοµοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου