Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ξεκίνησε το πρόγραμμα 557 πρώην εργαζομένων των σούπερ μάρκετ Λάρισα και 543 νέων εκτός εργασίας

Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα ενίσχυσης των 557 πρώην εργαζομένων του Σούπερ Μάρκετ Λάρισα και επιπλέον 543 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που διαμένουν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας

Οι ενδιαφερόμενοι, από σήμερα έως τις 21 Ιουλίου, στις 15:00, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:Α) Αυτοπροσώπως, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), οδός Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, τηλ. 2410.537489/90.Β) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο Α4, στη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Ο φάκελος πρέπει, επίσης, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφει την ένδειξη:  «EGF LARISA».
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier), αντίστοιχα, αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf
Οι πληροφορίες του έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ,καθώς και σε αυτές των συμμετεχόντων φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2410.537489/90, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thessaly@reg.inegsee.gr.
Οι σχετικές προσκλήσεις θα αναρτηθούν, επίσης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ypakp.gr και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚο του υπουργείου στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10.780.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου